LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Ciesielski

09/07/1904 – 27/12/1942

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Ciesielski

 

IMIĘ OJCA: Wacław

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Bojarska

 

DATA URODZENIA: 09/07/1904

 

MIEJSCE URODZENIA: Orłowo, pow. Wąbrzeźno, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 27/12/1942

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Obóz koncentracyjny Stutthof

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Praktyki leśne Pan Józef odbywał w okresie 01.11.1923-30.09.1925 oraz w 1927 r. Do Państwowej Szkoły Leśnej w Margoninie uczęszczał od 01.09.1927 do 07.08.1928 r. Od 1932 r. do wybuchu II wojny światowej sprawował funkcję leśniczego w leśnictwie Długie, nadleśnictwo Wirty.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany przez Gestapo wraz z żoną i ukrywającymi się tam działaczami podziemia w nocy z 26 na 27.06.1942 r. w swej leśniczówce Długie (żona została zwolniona z więzienia 23.10.1942 r.). W tym samym śledztwie aresztowani zostali także dalsi członkowie rodziny Pana Ciesielskiego oraz inni pracownicy leśni. Przetrzymywany w więzieniu w Starogardzie, po brutalnym śledztwie przewieziony następnie (wraz z innymi osobami z tego śledztwa) 01.12.1941 r. do obozu koncentracyjnego Stutthof. Nr obozowy 17490. Pracował w „Waldkommando”. Zmarł w obozie 27.12.1942 r. Brat Wacław, aresztowany w 1940 r. przez Gestapo, także więzień tego obozu, został w nim zamordowany 02.02.1941 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Działacz przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Leśników. Po kampanii wrześniowej 1939 r. wprowadzony do działalności podziemnej – ZWZ AK Obwód Starogard Gdański, Okręg Pomorze – przez brata Wacława Ciesielskiego (ps. „Roman”) – sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Narodowego, członka kierownictwa organizacji konspiracyjnej na Pomorzu – „Grunwald” i sztabu Komendy Okręgu ZWZ-AK Pomorze. Leśniczówka Długie, w której mieszkał wraz z rodziną i pracował Józef Ciesielski stała się skrzynką kontaktową dla działaczy pomorskiego podziemia. Według relacji łączniczki AK Cecylii Ciesielskiej (żony Wacława) przez nią przechodziły konspiracyjne materiały szkoleniowe, kartki żywnościowe, pieniądze. W leśniczówce Długie wyrabiane były także fałszywe dokumenty. W pobliskim bunkrze leśnym ukrywani byli przez Pana Józefa Ciesielskiego „spaleni” członkowie podziemia.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

31.08.1939 r. Pan Ciesielski otrzymał rozkaz ewakuacji wraz z rodziną do Lublina. Po nieudanej próbie dotarcia we wskazane miejsce Pan Józef powrócił z żoną i synem do leśniczówki Długie. Po wybuchu II wojny światowej pozostał na stanowisku leśniczego w leśnictwie Długie pod zarządem niemieckich władz okupacyjnych, gdzie pracował od 28.09.1939 r. do aresztowania w 1942 r. 14.06.1992 r. z inicjatywy nadleśnictwa Lubichowo w leśniczówce Długie odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci leśniczego Józefa Ciesielskiego.

Źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku; archiwum Fundacji Generał Zawackiej; Owsiński „Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof w latach 1939-45”, Toruń 2001; „Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939-45”; K. Ciechanowski „Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-45”; J.W.Sznajder „Wspomnienia partyzanta AK…”, 2001 r.

Skany / fotografie:

1. Tablica ku pamięci Józefa Ciesielskiego w leśniczówce Długie odsłonięta z inicjatywy Nadleśnictwa Lubichowo w 1992 r., źródło : strona internetowa Nadleśnictwa Lubichowo
2. Akt zgonu Józefa Ciesielskiego w KL Stutthof dnia 27.12.1942 r., źródło : M. Owsiński „Polscy więźniowie polityczni w obozie Stutthof”, Toruń 2001; Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej