LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Talaśka

06/06/1901 – 03/12/1954

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Talaśka

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Marianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Michlińska

 

DATA URODZENIA: 06/06/1901

 

MIEJSCE URODZENIA: Krampka (?), gm. Lubichowo, pow. Starogard Gdański, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 03/12/1954

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Szary Dwór, gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W służbie leśnej II RP w latach 1933-39 : 1933-38 pracownik składnicy drewna w leśnictwie Ocypel nadleśnictwa Lubichowo; 01.12.1938-09.1939 – gajowy w leśnictwie Sobieńczyce w Nadleśnictwie Góra. Po II wojnie światowej pracownik Lasów Państwowych w okresie 01.12.1945-06.11.1954 r. : 1945-48 – gajowy w nadleśnictwie Góra, 01.10.1947-05.11.1954 r. – gajowy w nadleśnictwie Kolkowo.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Więzień obozu jenieckiego Oflag II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof) na Pomorzu w latach 1939-41.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Służba w Wojsku Polskim II RP w latach 1922-24 w 1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie, którą zakończył w stopniu kaprala i został przeniesiony do rezerwy. W kampanii wrześniowej 1939 r. żołnierz Baonu Morskiego – uczestnik walk na Oksywiu, plutonowy.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Odznaka pułkowa za udział w wojnie obronnej Pomorza w 1939 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W latach 1907-1914 uczeń 6-klasowej szkoły powszechnej w Ocyplu, pow. Starogard. Po ukończeniu szkoły do roku 1919 pracował jako uczeń w tartaku w Ocyplu. Tutaj także pracował do roku 1927 po powrocie z odbytej służby wojskowej. Po likwidacji tartaku przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu w latach 1927-1932 brakarz w porcie w Gdyni przy eksporcie drewna. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-1945 pracował w porcie w Rydze jako maszynista. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do krajów bałtyckich 13.03.1945 r. powrócił na Pomorze.

źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Skany / fotografie:

1. Jan Talaśka, zdjęcie z 1946 r.; źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
2. Zaświadczenie wydane przez Nadleśnictwo Góra w dniu 30.12.1938 r. dla Pana Jana Talaśki określające przydzielony mu obchód ochronny w leśnictwie Sobieńczyce; źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.