LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Rekowski

26/07/1901 – 

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Rekowski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kleinschmidt

 

DATA URODZENIA: 26/07/1901

 

MIEJSCE URODZENIA: Słupinek, pow. Kościerzyna

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od 1924 r. odbywał praktyki jako uczeń leśny w Nadleśnictwie Wawrzynowo początkowo prywatnie, a następnie oficjalnie w latach 1926-28. Absolwent szkoły dla leśniczych w Margoninie w roku 1929. Od sierpnia 1929 r. pełnił funkcję pomocnika leśnego w Nadleśnictwie Drewniaczki. W 1930 r. p.o. leśniczy w leśnictwie Kamienna Góra w Nadleśnictwie Mirachowo, a w kolejnym roku przeniesiony na stanowisko podleśniczego p.o. leśniczego w leśnictwie Wisła, Nadleśnictwo Dębowo. W roku 1933 zdał egzamin dla kandydatów na stanowiska III kategorii służby leśnej ochronnej i technicznej. W 1934 r. mianowany leśniczym w nadleśnictwie Dębowo.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. ochotnik do Armii Polskiej – przydzielony do 66 Pułku Piechoty, gdzie służył w okresie 21.08-07.11.1920 r. W okresie 20.04.1922-30.03.1924 r. powołany do obowiązkowej służby wojskowej, którą odbył w 41 Pułku Piechoty. Przeniesiony do rezerwy 65 Pułku Piechoty dnia 30.04.1924 r. w stopniu starszego szeregowego.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent Szkoły Powszechnej w Schudnie. Następnie do roku 1920 pomagał rodzicom przy gospodarstwie.

Skany / fotografie:

1. Antoni Rekowski, źródło Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku