LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Janusz Sokołowski

09/06/1906 – 11/03/1980

IMIĘ:  Janusz

 

NAZWISKO: Sokołowski

 

IMIĘ OJCA: Maurycy Franciszek (h. Pomian)

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Skrzyńska

 

DATA URODZENIA: 09/06/1906

 

MIEJSCE URODZENIA: Lisice

 

DATA ŚMIERCI: 11/03/1980

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Radom

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W 1923 roku rozpoczął naukę na Wydziale Leśnym Średniej Szkole Mierniczej w Łomży, która w 1924 została włączona do nowopowstałej Szkoły w Żyrowicach. Ukończył ją w 1926 roku, a następnie rozpoczął praktyki w Lasach Staszowskich, a po ich ukończeniu pracował tam do 1934 roku, jako leśniczy. W latach 1934-1937 był leśniczym w lasach ordynacji Pińczowskiej (rodziny Myszkowskich).

W 1937 roku przebywał w Cumaniu na Wołyniu, gdzie uzupełniał wiedzę w zakresie drzewnictwa w największych ówcześnie wołyńskich Zakładach Przemysłu Drzewnego, należących do ordynacji Ołyckiej Radziwiłłów. Od końca 1937 roku zarządzał lasami i tartakiem majątku Słupia (powiat Busko). Podczas okupacji pracował tam nadal jako leśniczy i kierownik tartaku, a od 1943 r. – jako leśniczy.

W latach 1945-1946 był kierownikiem handlowym Spółdzielni „Las”, Oddział w Toruniu, a potem, do przejścia na emeryturę w roku 1972 – kierownikiem Składu Handlowego Polskiej Agencji Drzewnej „Paged” w Radomiu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wraz z nadejściem frontu, uprzedzony o represjach, jakimi poddawani byli leśnicy, wyjechał do Radomia, ratując życie (w życiorysach dla powojennych pracodawców określał ten okres jako „urlop zdrowotny”). Wielu kolegów, okolicznych leśników zostało aresztowanych, wywiezionych i zamordowanych przez sowietów.

Dnia 22 grudnia 1948 roku został aresztowany przez UB, pod zarzutem współpracy z wrogami ludu i po ciężkim śledztwie, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 maja 1949 r. skazany na karę więzienia. Wyrok głosił: „…winien jest, że dnia bliżej nieokreślonego (…) mając wiarygodną wiadomość, iż Zakrzewski Józef ps. „Dr. Julian” jest członkiem nielegalnej organizacji o nieokreślonej bliżej nazwie, a mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego, nie zawiadomił o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw”. Zwolniony warunkowo pod koniec 1949 roku.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Działał w wywiadzie AK, współpracował z partyzantką, m. in. z partyzanckim oddziałem „Jędrusie” (drugim po Hubalczykach oddziałem partyzanckim na kielecczyźnie, od 1943 scaleni z AK jako 4 Kompania 2 Pułku Piechoty Legionów). O jego udziale w ratowaniu partyzantów opowiada fragment książki „Jędrusie” Eugeniusza Dąbrowskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA:

nie dotyczy

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Od dzieciństwa związany z łowiectwem, poświęcał mu każdą wolną chwilę. Był znakomitym myśliwym, wieloletnim łowczym Koła w Radomiu, sędzią łowieckim i biegłym sądowym w zakresie łowiectwa. Za tę działalność odznaczony został medalami zasługi łowieckiej.

Zmarł, po ciężkiej chorobie, w dniu św. Huberta, 3 listopada 1980 roku. Został pochowany na cmentarzu Firlej w Radomiu.

Skany / fotografie:

Zdjęcie profilowe – Janusz Sokołowski, fotografia z lat 20-tych XX w