KONTAKT Z NAMI

FUNDACJA POMOCY I WIĘZI POLSKIEJ „KRESY RP”

(dawniej Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”)

Adres siedziby Fundacji:
ul. Zielna 39 piętro III
00-108 Warszawa

KIEROWNIK PROJEKTU:

Aneta Hoffmann

tel. + 48 507 052 901

e-mail: projekty@akfundacjakresy.pl