LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Roman Sawicki

31/07/1893 – 24/05/1970

IMIĘ:  Roman

 

NAZWISKO: Sawicki

 

IMIĘ OJCA: Józef Sylwester

 

IMIĘ MATKI: Helena Marianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kiliańska

 

DATA URODZENIA: 31/07/1893

 

MIEJSCE URODZENIA: Łowicz (woj. mazowieckie)

 

DATA ŚMIERCI: 24/05/1970

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Na początku lat 20 XX w. Roman Sawicki podejmuje pracę jako nadleśniczy i Inspektor lasów w dobrach Woropajewskich hrabiego Przeździeckiego (pow. Postawy, woj. wileńskie). W latach 30 XX wieku zakłada w Wilnie Polski Przemysł Drzewny w ramach którego stawia tartaki, zakłady stolarskie, handluje materiałami budowlanymi. Kupuje tartak w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Wydzierżawia nabrzeże w nowo zbudowanym Porcie w Gdyni. II wojna światowa zastaje go w COP-ie. Dzięki temu unika wywózki na obszary ZSRR. Pozostając w Iwaniskach Kieleckich (COP, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie), traci tartak na rzecz Niemców, którzy ustanawiają Go zarządzającym majątkiem.
Po wojnie przystępuje do prac związanych z drewnem. W 1945 r. piastuje stanowisko kierownika Spółdzielni „Las” Okręgu Wrocławskiego. Następnie rejestruje 16 patentów. Największą jego dumą było wynalezienie sposobu na osuszenie pni drewna sprzed 30 milionów lat. Nazywane są lignitami.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Za działalność w czasie II wojny światowej w Podziemiu zostaje uwięziony przez Niemców w Opatowie. Tam jako zakładnik ma być rozstrzelany, co zostaje opublikowane na plakatach niemieckich. Wspólna akcja AK i ”Jędrusiów” doprowadza do odbicia zakładników osadzonych w opatowskim więzieniu. Od tego czasu do 1947 roku Roman Sawicki ukrywa się pod nazwiskiem Kublicki.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W sierpniu 1920 roku jako ochotnik włącza się do walki z bolszewickim najeźdźcą. Za zasługi na tym froncie dostaje przydział wojskowej działki osadniczej w Tocinie (gm. Stołowicze, pow. Baranowicze, woj. nowogródzkie). Wybór miejsca nie był przypadkowy – postanawia rozpocząć odtwarzanie utraconego wcześniej majątku rodzinnego, który położony był również na obszarze tej części Kresów.

Przebywając w czasie II wojny światowej na terenie Kielecczyzny zostaje zaprzysiężony do oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, gdzie przyjmuje pseudonim „Niteczka”.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Rodzice Romana Sawickiego pochodzili z Kresów Wschodnich. W Łowiczu znaleźli się po historycznych zawieruchach podczas których stracili rodzinny majątek m.in. drogą konfiskaty za udział w Powstaniu Styczniowym. Roman Sawicki podczas I wojny światowej został wcielony do wojsk rosyjskich – oddziałów Czerwonego Krzyża. Przed zakończeniem działań wojennych podjął udaną próbę ucieczki z wrogiej armii.
Pan Sawicki zmarł w Warszawie w 1970 r.

Skany / fotografie: