LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Wacław Trejnowski

29-10-1915 – 

IMIĘ:  Wacław

 

NAZWISKO: Trejnowski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 29-10-1915

 

MIEJSCE URODZENIA: Berżałowce, gm. Berżniki, pow. Suwałki

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Przedwojenny pracownik robót leśnych – nadzorca w Leśnictwie Ostęp w Okółku (obecnie Nadleśnictwo Pomorze, woj. podlaskie) skąd w dniu 15.02.1938 r. został powołany do wojska.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

06.10.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i został przewieziony do obozu jenieckiego, a następnie na roboty na roli na półwyspie Sambia za Królewcem. Po ucieczce z niewoli, pieszo powrócił do domu. Internowany przez Sowietów w 1944 r. przebywał na terenie ZSRR w następujących obozach internowania : 1944-14.04.1945- obóz jeniecki nr 41 Ostaszków; 17.04.1945-07.1947 – obóz jeniecki nr 178-454 w Riazaniu; 07.1947-07.10.1947 r. – obóz jeniecki nr 270 w Borowiczach.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W dniu 15.02.1938 r. został powołany do wojska. Służył w II Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie. Jesienią 1938 r. został przydzielony do grupy gen. Władysława Bortnowskiego i pod jego dowództwem brał udział w przyłączeniu Śląska Zaolzańskiego do Polski. W skutek pogarszania się stosunków z Niemcami w marcu 1939 r. powrócił do Grodna, gdzie zajmował się szkoleniem młodego rocznika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. na stanowisku dowódcy Sekcji Pomiarowej. Walczył w rejonie: Małkini, Nurca, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białowieży, Prużan, Małoryt nad Bugiem. Po powrocie z niewoli niemieckiej w okresie 02.04.1942-29.07.1944 r. żołnierz Obwodu Suwałki Okręgu Białostockiego AK – dowódca placówki AK Berżniki, dowódca 4 kompanii. Od jesieni 1943 r. wraz ze swymi żołnierzami wstąpił do oddziału partyzanckiego Witolda Pieleckiego (ps. „Żwirko”) – uczestnik 32 akcji bojowych. Za szczególne zasługi w walce awansowany do stopnia podporucznika i na stanowisko zastępcy komendanta VIII Suwalskiego Obwodu AK – odpowiedzialny za wywiad AK. ps. „Orkan”

POSIADANE ODZNACZENIA:

Order Virtuti Militari V klasy (Komendant Okręgu Białostockiego AK), dwukrotnie Krzyż Walecznych (AK), Srebrny Krzyż z Mieczami (AK), odznaczenia powojenne

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: