LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bronisław Talaśka

12.11.1911 r. – 11.11.1939 r. (?)

IMIĘ:  Bronisław

 

NAZWISKO: Talaśka

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 12.11.1911 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 11.11.1939 r. (?)

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Piaśnica, pow. Puck, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent Szkoły dla Leśniczych w Margoninie (1929 r.). Skierowany do Nadleśnictwa Darzlubie w 1930 r. rozpoczyna praktykę leśną. W związku z brakiem obsady leśnictwa Starzyno Nadleśnictwa Darzlubie, początkowo jako pomocnik, a następnie jako podleśniczy p.o. leśniczego prowadzi to leśnictwo aż do wybuchu II wojny światowej.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany w Werblinii 21.09.1939 r. pod zarzutem zastrzelenia 2 volksdeutschów w pobliżu granicy polsko-niemieckiej wraz z gajowym Feliksem Klonowskim. Przetrzymywany w więzieniu w Pucku. Wywieziony przez Niemców do lasów piaśnickich najprawdopodobniej 11.11.1939 r. i tam zamordowany.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Aktywny członek Polskiego Związku Zachodniego. Brał udział w zebraniach i organizowaniu wieców patriotycznych, co nie podobało się miejscowym Niemcom, którzy po ustaleniu granic musieli pozostać po stronie polskiej.

autor : Andrzej Szambelańczyk

źródła :
1. „Wykaz imienny pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń”, 1938 r. z zasobów archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
2. Bolesław Bork „Wrzesień 1939 roku na Wybrzeżu – Kronika wydarzeń”, 2000 r.
3. „Pomorski Dziennik Wojewódzki 1924-1934”
4. Regina Osowicka „Piaśnica – las piaśnicki niemy świadek hitlerowskiej kaźni”, 2006 r.
5. Relacja rodzinna – A. Talaśka.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pochodził z rodziny o tradycjach leśnych – tata i młodszy brat byli leśnikami.

Skany / fotografie:

1. Bronisław Talaśka, źródło : A. Szambelańczyk