LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Andrzejewski

02.02.1895 r. – 

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Andrzejewski

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Antkowiak

 

DATA URODZENIA: 02.02.1895 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Szczodrzejewo, pow. Września, woj. wielkopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po II wojnie światowej leśniczy w Nadleśnictwie Góra.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wzięty do niewoli niemieckiej w Obłużu koło Gdyni 19.09.1939 r. Jeniec wojenny – Stalag II D Stargard, nr jeniecki – 1307. Zwolniony z obozu 18.07.1940 r. do przymusowej pracy jako robotnik cywilny.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W okresie 10.03.1919-21.01.1921 r. służył w stopniu plutonowego w Armii gen. Hallera.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach Straży Granicznej w stopniu sierżanta.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W okresie 14.07.1921-01.04.1928 Pan Andrzejewski pełnił funkcję starszego strażnika Straży Celnej, a następnie do 19.09.1939 r. Straży Granicznej – placówka I linii „Zamostne” na granicy polsko-niemieckiej. Placówka podlegała komisariatowi Straży Granicznej „Wejherowo”.

Źródło : archiwum Nadleśnictwa Strzebielino; „Polskie formacje graniczne – Straż Graniczna 1928-1939 dokumenty organizacyjne – wybór źródeł, t. II”, red. M. Jabłonowski, B. Polak, Koszalin, 1999 r.; archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.

Skany / fotografie: