LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Andrzej Chodkowski

10.11.1920 r. – 09.07.2007 r.

IMIĘ:  Andrzej

 

NAZWISKO: Chodkowski

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 10.11.1920 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 09.07.2007 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Jodłowno

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W okresie 20.09.1947-06.01.1950 r. leśniczy w Nadleśnictwie Trzebciny; 07.01.1950-30.04.1962 r. leśniczy leśnictwa Gołębiewo Nadleśnictwa Oliwa; 01.05.1962-15.10.1964 w Nadleśnictwie Góra Pomorska; 16.10.1964-31.08.1973 r. ponownie w Nadleśnictwie Oliwa, leśnictwo Borowiec. W okresie 01.09.1973-28.02.1974 pracownik Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie, a w okresie 01.03.1974-30.09.1981 r. w Nad-leśnictwie Górowo Iławieckie OZLP Olsztyn. Od 01.05.1981 r. do przejścia na emeryturę 31.12.1981 r. – leśniczy leśnictwa Górny Zamszcz Nadleśnictwa Kolbudy OZLP w Gdańsku.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W okresie II wojny światowej działał w konspiracji.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Chodkowski w okresie 05.06.1945-30.09.1947 r. pracował jako referent w Urzędzie Gminy Widuchowa, pow. Gryfino, woj. szczecińskie.
Zmarł w 2007 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym przy Kościele Macierzyństwa NMP w Jodłownie.

źródło : archiwum Nadleśnictwa Kolbudy, archiwum Parafii w Jodłownie

Skany / fotografie: