LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bronisław Stefan Ostojski

05/07/1885 – 09/1939

IMIĘ:  Bronisław Stefan

 

NAZWISKO: Ostojski

 

IMIĘ OJCA: Walenty

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 05/07/1885

 

MIEJSCE URODZENIA: Zabawa pow. Śrem

 

DATA ŚMIERCI: 09/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bydgoszcz (?)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy leśnictwa Biedaszkowo

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany we wrześniu 1939 r przez Niemców, więziony w Bydgoszczy. Zginął w nieustalonych okolicznościach.

Akta w sprawie uznania za zmarłego z 1947 / 1948 r w posiadaniu Delegatury IPN-KŚZpNP w Bydgoszczy, sygnatura IPN By 2/1150, sygnatura oryginalna III Zg. 629/47

Źródło: Inwentarz Archiwalny IPN
https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=1339177&q=&page=17&url=[grupaAktotworcyId=8|aktotworcaId=3147|typ=2]

Skany / fotografie: