LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Wiktor Mrzyk

07/10/1899 – 17/11/1939

IMIĘ:  Wiktor

 

NAZWISKO: Mrzyk

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 07/10/1899

 

MIEJSCE URODZENIA: Solec Kujawski

 

DATA ŚMIERCI: 17/11/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bydgoszcz

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy lasów prywatnych w Solcu Kujawskim

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 r, przebywał w więzieniu w Bydgoszczy gdzie został osądzony, skazany na śmierć i rozstrzelany 17.11.1939 r

Wiktor Mrzyk miał żonę Leokadię i córkę Danutę, ofiarę represji komunistycznych. Danuta Mrzyk (27.02.1929-20.08.1951) urodziła się w Solcu Kujawskim. Po wojnie, w 1948 r. ukończyła soleckie Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne (odpowiednik dzisiejszego LO) i rozpoczęła pracę w bydgoskich zakładach mięsnych jako kontystka. Jesienią 1949 r. wraz z grupą przyjaciół założyła organizację niepodległościową „Szarotka”. Aresztowana 31 marca 1950 r. 12 sierpnia 1950 r. została skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na 7 lat więzienia. Karę odbywała w więzieniu w Fordonie. Tam za śpiewanie kolęd w celi została umieszczona w karcerze i zachorowała na gruźlicę. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia Danucie Mrzyk nie udzielano pomocy. W końcu została przeniesiona do szpitala więziennego w Grudziądzu, gdzie zmarła. Została zrehabilitowana po ponad 40 latach – 25 września 1991 r. Jest pochowana na cmentarzu parafialnym przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim. W 2013 r. jedna z soleckich ulic nazwana została jej nazwiskiem.

Źródło: https://www.soleckujawski.pl/pl/page/solecczanie-1?v_mobile_version_mode=classical
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/162145

Skany / fotografie:

Danuta Mrzyk. Materiał udostępniony przez Muzeum Solca im. Przemysła w Solcu Kujawskim. Źródło: https://www.soleckujawski.pl/pl/page/solecczanie-1?v_mobile_version_mode=classical