LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Leon Potrykus

03.09.1925 r. – 07.01.1998 r.

IMIĘ:  Leon

 

NAZWISKO: Potrykus

 

IMIĘ OJCA: Feliks

 

IMIĘ MATKI: Marta

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 03.09.1925 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Bolszewo, pow. Wejherowo, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 07.01.1998 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gniewino, pow. Wejherowo, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W okresie 01.05.1962-28.02.1966 – gajowy w Nadleśnictwie Kolkowo, a następnie od 01.03.1966 do 30.06.1973 r. – leśniczy Leśnictwa Kolkowo w nadleśnictwie o tej samej nazwie. W związku z reorganizacją nadleśnictw od 01.07.1973 r. do 31.12.1985 r. leśniczy, a w okresie 01.01.1986 do 31.12.1988 r. starszy leśniczy leśnictwa Gniewino Nadleśnictwa Wejherowo.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie II wojny światowej żołnierz 2 Korpusu Polskiego – bombardier 1 Pułku Artylerii Lekkiej 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Walecznych, Gwiazda Italii (1945 r.), Medal za wojnę 1939-45 (1945 r.), Medal Wojska (1945 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent Technikum Leśnego w Warcinie (1967 r.)

Pan Potrykus zmarł w Gniewinie w 1998 r. i został pochowany na cmentarzu w Tyłowie, pow. Puck, woj. pomorskie, przy Kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej Polski.

Źródło : archiwum Nadleśnictwa Wejherowo, „Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987”, Londyn 1991 r., archiwum Parafii w Tyłowie

Skany / fotografie: