LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Włodzimierz Pawłowski

03.04.1911 r. – 21.09.1973 r.

IMIĘ:  Włodzimierz

 

NAZWISKO: Pawłowski

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 03.04.1911 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Kowno, Litwa

 

DATA ŚMIERCI: 21.09.1973 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gdańsk

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od 01.03.1948 r. wykładowca w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Bąsaku z zakresu ochrony i hodowli lasu. Od 24.04.1950 r. zatrudniony w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Gdańsku – początkowo jako inspektor w Oddziale Hodowli i Ochrony, od 1952 r. p.o. kierownik sekcji Hodowli i Ochrony. W 1954 r. mianowany na stanowisko starszego inspektora w Zespole Ochrony Lasu, a w 1956 r. głównego inżyniera ds. zagospodarowania lasu. Od 1960 r. zastępca naczelnika wydziału zagospodarowania lasu, a od 1964 r. do 1973 r. kierownik, a następnie naczelnik Wydziału Ochrony Lasu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany przez Sowietów w 1944 r. przebywał w okresie 09.09-27.09.1944 r. w łagrze w Sokołowie Podlaskim, by zostać przewiezionym do obozu jenieckiego w Riazaniu, Rosyjska FSRR. W tym obozie przebywał w okresie 08.10.1944-06.07.1947 r. Następnie został przewieziony do obozu jenieckiego w Bogorodskoje, obw. wołogodzki, gdzie przebywał do 05.10.1947 r. Przed repatriacją do Polski 03.11.1947 r. przebywał w łagrze w Brześciu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu podporucznika. Żołnierz Armii Krajowej w latach 1943-1944.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Pawłowski zmarł w 1973 r. i został pochowany na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku – kwatera 25, rząd 1, grób 19.
źródło danych : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Skany / fotografie: