LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Hickiewicz

03.09.1906 r. – 02.08.1974 r.

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Hickiewicz

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Janowicz

 

DATA URODZENIA: 03.09.1906 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Bochnia, woj. małopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 02.08.1974 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Wrocław

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

15.07.1945-31.12.1972 r. – leśniczy leśnictwa Mirachowo w Nadleśnictwie o tej samej nazwie. Po reorganizacji nadleśnictw od 01.01.1973 do 31.03.1974 r. w tym samym leśnictwie w Nadleśnictwie Kartuzy.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany 07.08.1943 r. w Gdyni przez Gestapo wraz z por. rez. A. Wiśniewskim (zm. 1955 r.). Po śledztwie od 04.11.1943 r. osadzony jako więzień polityczny w obozie KL Stutthof, numer obozowy – 26387. Wywieziony na dalsze śledztwo do Gdańska wrócił do obozu 31.01.1944 r. Pracował w tzw. Waldkolone i warsztatach DAW. W obozie przebywał do 1945 r. i brał udział w ewakuacji obozu w styczniu tego roku. Uciekł z trasy „Marszu Śmierci” w Niestępowie k. Żukowa.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Prawdopodobnie już przed II wojną światową Pan Hickiewicz był współpracownikiem Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego i podlegał kpt. Janowi Blichiewiczowi.
Od grudnia 1939 r. do 1947 r. członek sieci wywiadu Oddziału II ZWZ-AK – ps. „Galow-ski” – kierowanej przez por. rez. Antoniego Wiśniewskiego ps .”Grubski”,”A-14″, obej-mującej swoim zasięgiem wybrzeże Morza Bałtyckiego od Szczecina po Królewiec. Współpracował z por. rez. Tadeuszem Wańskim ps.”Kawon”. Pracując w magazynach w Kriegsmarine w Gdyni przekazywał informacje z portu i stoczni w Gdyni oraz bazy Kriegsmarine na Oksywiu, a także uczestniczył w prowadzonej na terenie portu akcji sabotażowo-dywersyjnej, zbierał wszelkie dane o systemie obrony przeciwlotniczej Gdyni. Osobiście przepisywał na wykradzionej z portu maszynie do pisania meldunki przekazywane przez innych członków sieci. Pełnił także funkcję łącznika sieci wywiadu. Jeździł m.in. do Berlina.
W lipcu 1943 r. na rozkaz por. rez. A. Wiśniewskiego zawiesił swoją działalność z powo-du dekonspiracji w centrali wywiadu AK w Warszawie.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Zwycięstwa i Wolności (1946), Złoty Krzyż Zasługi (1970), Odznaka Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1971).

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent gimnazjum. W latach 1924-26 pracownik Kontroli Skarbowej w Bochni, a w latach 1926-29 granicznej kontroli skarbowej w Tczewie z przerwą 1,5 roku na służbę wojskową. W latach 1929-39 pracownik firmy Export Import Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe. W latach 1939-43 robotnik i księgowy w magazynach Kriegsmarine w Gdy-ni. W maju 1943 r. był zatrudniony jako księgowy w sklepie tytoniowym swego przełożonego w ZWZ-AK – Antoniego Wiśniewskiego (przybrane niemieckie nazwisko Wiens).
Pan Hickiewicz zmarł w 1974 r. na skutek choroby w Szpitalu Wojskowym we Wrocła-wiu i został pochowany na miejscowym cmentarzu Grabiszyn – pole 46, rząd 4, grób 120.
Źródło : relacja Z. Nosewicza, archiwum Nadleśnictwa Kartuzy, archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, archiwum Fundacji Generał Zawackiej, A. Gąsiorowski w : „Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1939-1945”, archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Skany / fotografie: