LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bronisław Motała

21/01/1903 – 09/08/1945

IMIĘ:  Bronisław

 

NAZWISKO: Motała

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 21/01/1903

 

MIEJSCE URODZENIA: Wysoka pow. Kościan

 

DATA ŚMIERCI: 09/08/1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Roza k. Czelabińska (ZSRR)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy – sekretarz w Nadleśnictwie Świekatówko

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez NKWD 11.02.1945 r i deportowany do ZSRR. Zmarł w łagrze Roza k. Czelabińska

Skany / fotografie: