LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Mieczysław Karasiewicz

18/12/1888 – 17/01/1945

IMIĘ:  Mieczysław

 

NAZWISKO: Karasiewicz

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 18/12/1888

 

MIEJSCE URODZENIA: Striesen

 

DATA ŚMIERCI: 17/01/1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: KL Stutthof

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy leśnictwa Piwnice Nadleśnictwa Popioły.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany 25.08.1944 r. za ukrywanie broni i współpracę z polskim podziemiem niepodległościowym. Skierowany przez Sipo w Bydgoszczy do KL Stutthof jako więzień polityczny. Osadzony w obozie 27.10.1944 r. , nr obozowy 98 955, zmarł z wycieńczenia 17.01.1945 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

źródło : „Z dziejów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010” red. T. Chrzanowski; archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Skany / fotografie:

źródło : Archiwum RDLP w Toruniu