LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Teodor Sroczyński

12/01/1910 – 06/09/1939

IMIĘ:  Teodor

 

NAZWISKO: Sroczyński

 

IMIĘ OJCA: Wacław

 

IMIĘ MATKI: Prakseda

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Majerowicz

 

DATA URODZENIA: 12/01/1910

 

MIEJSCE URODZENIA: Kretków pow. Jarocin

 

DATA ŚMIERCI: 06/09/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Radom

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po maturze zdanej w gimnazjum w Jarocinie w 1929 r Teodor Sroczyński podjął studia na uniwersytecie Poznańskim na wydziale Rolniczo-Leśnym. Ukończył je w 1933 roku. Do końca sierpnia 1933 roku odbył, trwającą pięć miesięcy, praktykę w Doświadczalnej Szkółce Leśnej Zakładu Hodowli Lasu Uniwersytetu Poznańskiego, „gdzie zapoznał się z całokształtem wszelkich prac szkółkarskich”.

W marcu 1935 rozpoczyna sześciomiesięczną praktykę administracyjno-gospodarczą w Nadleśnictwie Państwowym Durowo pow. Wągrowiec, której część odbywa w Leśnictwie Dębina. 16 maja 1935 roku zdaje z wynikiem bardzo dobrym egzamin dyplomowy na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując stopień Inżyniera Leśnictwa. Od listopada 1935 roku ma umowę z Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu na pracownika kontraktowego pełniącego obowiązki brakarza w Nadleśnictwie Grabowo (stacja kolejowa Miasteczko n. Notecią), z wynagrodzeniem miesięcznym 200 zł. W lipcu 1936 roku jest już w Nadleśnictwie Mirachowo, pow. Kartuzy. Pracuje początkowo jako pracownik sezonowy, na umowach przedłużanych co trzy miesiące. Od końca kwietnia 1937 r. ma stałą umowę o pracę jako praktykant techniczno-leśny z uposażeniem wg 10 grupy.

W grudniu 1938 roku pracował w Nadleśnictwie Klosnowo, na stanowisku adiunkta. Od 1 października 1939 roku miał objąć stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo. Wybuch II wojny światowej sprawił, że jego droga zawodowa zakończyła się w Klosnowie.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

od 19 września 1933 roku zaczyna obowiązkową służbę wojskową w Zambrowie. Przydzielony do 34 pp. Do CKM. Kończy dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 22 pp w Siedlcach, a 17 września 1934 roku zostaje przeniesiony do rezerwy. W pierwszej połowie roku 1936 dwukrotnie odbywa 41-dniowe ćwiczenia wojskowe w 34 pp: manewry zimowe 12.01-21.02.1936 r. i manewry letnie 11.05.-20.06.1936 r. 1 stycznia
1937 roku zostaje mianowany na podporucznika rezerwy i otrzymuje Patent Oficerski Nr 830/1937.

Pod koniec sierpnia 1939 zostaje zmobilizowany i wyrusza do 64 PP. 29.08.1939 rodzina widzi go po raz ostatni. Zginął prawdopodobnie 6 września 1939 r w trakcie bitwy pancernej pod Radomiem.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Teodor Sroczyński 29 sierpnia 1935 roku wziął w Poznaniu ślub cywilny z dwa lata starszą od siebie Ireną
Turkowską, córką Stanisława Turkowskiego i Magdaleny z d. Skorupskiej. Ślub kościelny odbył się 8 września 1935 roku w kościele parafialnym w Juncewie. Sroczyńscy mieli dwoje dzieci: Krystynę oraz Błażeja Teodora, urodzonego już po śmierci ojca.

Biogram opracowany na podstawie wspomnień Krystyny Dymaczewskiej, córki Teodora Sroczyńskiego, opublikowanych w Biuletynie RDLP w Toruniu nr 3/84/2017 pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu T. Sroczyńskiego na stanowisku adiunkta w Nadl. Klosnowo
2. Teodor (pierwszy od lewej) z rodzeństwem w Śmiełowie, rok 1920
3. Teodor (z prawej) z matką, bratem Marianem i siostrą Ireną. Sielec, rok 1927
4. Wacław Sroczyński – ojciec Teodora. Sielec, rok 1933
5. Teodor – student Uniwersytetu Poznańskiego. Sielec, rok 1931
6. Teodor z żoną Ireną (z lewej) i siostrą Ireną. Sielec, rok 1936
7. Teodor Sroczyński z żoną Ireną w Poznaniu, rok 1935
8. Teodor z córką Krystyną w Klosnowie, w końcu marca 1939 r.
9. Krystyna z mamą na progu domu w Klosnowie, rok 1939
10. Teodor, jego matka, żona Irena i córka Krystyna, przed domem w Klosnowie, marzec 1939 r.
11. Ostatni list Teodora Sroczyńskiego, który dotarł do żony Ireny
12. Krystyna i Błażej – dzieci Teodora Sroczyńskiego w Krakowie, rok 1942
13. Irena Sroczyńska z dziećmi w Krakowie, rok 1943

Źródło: Archiwum prywatne Krystyny Dymaczewskiej, córki Teodora Sroczyńskiego / Biuletyn RDLP w Toruniu nr 3/84/2017