LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Zygmunt Gniot

1930 (?) – 18/08/2014

IMIĘ:  Zygmunt

 

NAZWISKO: Gniot

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1930 (?)

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 18/08/2014

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Zygmunt Gniot pochodził z rodziny od pokoleń związanej z tradycją leśną. Od 15.10.1946 r pracował w Nadleśnictwie Różanna przechodząc praktykę we wszystkich działach gospodarstwa leśnego i zgodnie z tradycją rodzinną przysposabiajac się do zawodu leśniczego i objęcia po ojcu leśniczówki.

W roku 1948 podjął naukę w Liceum Leśnym w Goraju. Nauka została przerwana aresztowaniem Gniota w przez Urząd Bezpieczeństwa dniu 30.11.1949 r. i osadzeniem wraz z innymi kolegami w areszcie śledczym UB w Czarnkowie.

Po zwolnieniu z więzienia w listopadzie 1952 r złożył podanie o pracę w Rejonie Lasów Państwowych w Toruniu. Posadę udało mu się uzyskać dopiero 3 lata później, w roku 1955. Ze względu na szykany ze strony Służby Bezpieczeństwa dopiero w 1969 roku udało mu się uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe, po ukończeniu zaocznie Technikum Leśnego w Tucholi. Podjął pracę w Nadleśnictwie Świt skąd odszedł na emeryturę w roku 1993

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Zygmunt Gniot był w latach 40-tych XX w. członkiem organizacji niepodległościowej o nazwie „Zemsta Lasu”, działającej na terenie Liceum Leśnego w Goraju gdzie pobierał nauki. Składała się ona z byłych członków Armii Krajowej oraz Wolność i Niezawisłość. Założycielami byli: Henryk Tomala „Zryw” i Zenon Świątek.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Order Męczeństwa i Zwycięstwa,
Krzyż Więźnia Politycznego,
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość,
Złoty Krzyż Zasługi

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Dopiero w lipcu 1991 r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu wydał postanowienie stwierdzające nieważność wyroku Sądu Wojskowego w Poznaniu z dnia 18.04.1950 r. oraz postanowienia NSW w Warszawie z dnia 13.12.1950 r.

Źródło: Wspomnienie o ojcu Mirosława Gniota, syna Zygmunta / Biuletyn RDLP w Toruniu nr 2/75/ ksiwecień – czerwiec 2015

Skany / fotografie:

1. – 3. – Zygmunt Gniot

Źródło: Archiwum prywatne Mirosława Gniota, syna Zygmunta / Biuletyn RDLP w Toruniu nr 2/75/ ksiwecień – czerwiec 2015