LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Mikołaj Kudłowicz

23/07/1902 – 19/09/1939

IMIĘ:  Mikołaj

 

NAZWISKO: Kudłowicz

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 23/07/1902

 

MIEJSCE URODZENIA: Pińsk, pow. Brześć, woj. poleskie

 

DATA ŚMIERCI: 19/09/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Babi Dół

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Mikołaj Kudłowicz ukończył Wydział Rolniczo – Leśny na Uniwersytecie Poznańskim. Po studiach podjął pracę w biurze Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, później zaś na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Wirty. W 1936 objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Giełdon w Borach Tucholskich.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Władze niemieckie w pierwszych dniach września 1939 r rozpoczęły aresztowania i egzekucje Polaków, głównie uczestników Powstania Wielkopolskiego, członków Polskiego Związku Zachodniego, przedstawicieli inteligencji. W połowie września 1939 r. żandarmi niemieccy z posterunku w Chojnicach przyjechali do Męcikału, aby aresztować trzech leśników w tym nadleśniczego Mikołaja Kudłowicza. Kudłowicz, w porę uprzedzony, zdołał się ukryć i nie został aresztowany.

Polecenie doprowadzenia Kudłowicza otrzymał nowo mianowany przez Niemców sołtys Męcikału Józef Podolski. Z relacji świadka zajścia Stanisława Kamińskiego wynika, iż widział on 19.09.1939 r. z okna leśniczówki jak Podolski z karabinem w ręku prowadzi Kudłowicza drogą w kierunku Chojnic. Po kilku godzinach Podolski powrócił do Męcikału i oznajmił, iż Kudłowicz nie żyje – został zastrzelony podczas próby ucieczki w lesie 2 kilometry za Męcikałem w tzw. Babim Dole. Nakazał dwóm gospodarzom, aby wrócili do Babiego Dołu, znaleźli i pochowali ciało nadleśniczego, co ci uczynili.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Ekshumacja zwłok Mikołaja Kudłowicza odbyła się tuż po wojnie. Szczątki nadleśniczego pochowano na Cmentarzu Wojennym w Brusach.

Źródło: „Z dziejów RDLP w Toruniu” oprac. Tadeusz Chrzanowski

Skany / fotografie:

1. Nadleśniczy Mikołaj Kudłowicz z żoną Kazimierą oraz dziećmi – Mirosławem i Krystyną w Brusach, 1938 r. Źródło: „Z dziejów RDLP w Toruniu” oprac. Tadeusz Chrzanowski