LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Piechuta

14/10/1902 – 25/04/1977

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Piechuta

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 14/10/1902

 

MIEJSCE URODZENIA: Bronowice, pow. Kraków, woj. małopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 25/04/1977

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bydgoszcz

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Władysław Piechuta w 1925 r. ukończył Gimnazjum Leśne w Margoninie. Od 1926 r. piastował stanowisko leśniczego w Lasach Państwowych. W latach 1932 – 1957 był leśniczym w leśnictwie Prądocin pow. Bydgoszcz. W latach 1938 – 39 ukończył w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników szkolenie z zakresu współpracy z wojskiem i działalności konspiracyjnej.

W czasie okupacji niemieckiej pozostał na stanowisku.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W latach 1925-26 odbył służbę wojskową, którą zakończył w stopniu plutonowego podchorążego.

Jesienią 1939 r. wstąpił do grupy konspiracyjnej „Darzbór”, działającej w Emilianowie k. Bydgoszczy. Gromadził broń i inny sprzęt wojskowy porzucony na terenie Puszczy Bydgoskiej w trakcie walk obronnych we wrześniu 1939 r. Zimą 1939/1940 został zatrudniony w niemieckiej administracji leśnej, co umożliwiało mu przyjmowanie Polaków do prac leśnych. Od 1940 r. był żołnierzem placówki Emilianowo Obwodu ZWZ-AK Bydgoszcz Powiat pod pseudonimami „Jaźwiec”, „Borsuk”. Okresowo pełnił funkcję zastępcy komendanta Placówki.
Od jesieni 1943 r. do wiosny 1944 r. współpracował z polsko-rosyjskim oddziałem partyzanckim, działającym na terenie Puszczy Bydgoskiej. Pomagał w przerzutach osób spalonych i zagrożonych aresztowaniem, organizował pomoc jeńcom wojennym i osobom zatrudnionym przy rozbudowie linii kolejowej Bydgoszcz-Emilianowo-Nowa Wieś Wielka.

Od grudnia 1945 do czerwca 1946 r. zastępował aresztowanego przez UBP w tym czasie Franciszka Wrembla (ps. „Marcin”), komendanta Placówki Emilianowo.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zmarł 25.04.1977 r. w Bydgoszczy i został tam pochowany.

autor biogramu : Henryk Wrembel
źródło : „Słownik biograficzny konspiracji pomorskiej”, archiwum Fundacji Generał Zawackiej

Skany / fotografie: