LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Krotoszyński

22/03/1915 – 25/08/2002

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Krotoszyński

 

IMIĘ OJCA: Aleksy

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Motylewska

 

DATA URODZENIA: 22/03/1915

 

MIEJSCE URODZENIA: Trzemeszno, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 25/08/2002

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warlubie, pow. Świecie, woj. kujawsko-pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Z wykształcenia nauczyciel. Od 1.09.1940 do końca II wojny światowej pracował jako robotnik żywiczny w Leśnictwie Bąkowski Młyn – Dobre w Nadleśnictwie Warlubie pod zarządem niemieckim.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Po kampanii wrześniowej dostał się do krótkiej niewoli – w dn. 14.10.1939 r zwolniony z przejściowego obozu jenieckiego. W kwietniu 1940 r wywieziony na przymusowe roboty rolne do majątku Zakrzewo pow. Grudziądz.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W trakcie pobytu w Szkole Podchorążych Piechoty w Zambrowie w 1939 r. (?) uległ wypadkowi w konsekwencji którego został zwolniony do cywila w stopniu szeregowego z kategorią „C” – „zdolny do służby wojskowej w czasie wojny”.

W kampanii wrześniowej zmobilizowany do Magazynu Map Polowych nr 10 w Inowrocławiu. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego ukrywał się w Wierzchucinie pod Koronowem.

Do AK rekomendowany przez Józefa Piechockiego (ps. „Borowik”), komendanta placówki Lipinki. Został zaprzysiężony w sekretarzówce Nadleśnictwa Warlubie w dniu 10.10.1942 r. wraz z leśniczym Kazimierzem Lahutą i jego żoną Olimpią; zaprzysiężenia dokonał Stefan Guss (ps. „Dan”), dowódca OP AK kryptonim „Świerki”. Pan Krotoszyński otrzymał od „Dana” polecenie utworzenia grupy „Sosna”. Grupa „Sosna-1” pod dowództwem Krotoszyńskiego prowadziła wywiad i kontrwywiad, organizowała zaopatrzenie w żywność, artykuły codziennego użytku, lekarstwa. Członkami grupy byli gospodarze – młynarze z Bąkowskiego Młyna, a także robotnicy leśni i rolni. Grupa Krotoszyńskiego skutecznie organizowała zaplecze partyzanckie do 1945 r., choć od początku 1944 r. działalność tę znacząco utrudniło objęcie kierownictwa młyna przez Niemca Lemke w miejsce sprzyjających partyzantom młynarzy Gustawa i Karola Dreyerów.

W ostatnim okresie okupacji Władysław Krotoszyński włączył się w zabezpieczenie mienia przed dewastacją i grabieżą ze strony uciekających Niemców.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Złoty Krzyż Zasługi (1973 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978 r.), Krzyż Armii Krajowej (1995 r.).
W roku 1984 wyróżniony odznaką „Za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Władysław Krotoszyński po wojnie był sekretarzem Zarządu Gminnego w Warlubiu, pełnił też funkcję nauczyciela. Włączył się w odbudowę szkoły w Warlubiu i od 1947 r. do przejścia na emeryturę w roku 1975 pełnił w niej funkcję kierowniczą. Na emeryturze opracował historię walki konspiracyjnej Lipinek.

Skany / fotografie: