LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Józef Kinelski

15/06/1929 – 19/11/2014

IMIĘ:  Stanisław Józef

 

NAZWISKO: Kinelski

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Stawska

 

DATA URODZENIA: 15/06/1929

 

MIEJSCE URODZENIA: Nowy Dwór pow. Działdowo, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 19/11/2014

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Stanisław Kinelski w 1947 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Leśnym w Warcinie, następnie w 1949 r. w Liceum Leśnym w Margoninie i w latach 1949-51 – w Technikum Leśnym w Brynku. Na Wydziale Leśnym SGGW studiował w latach 1951-1956. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę jako laborant w Katedrze Ochrony Lasu pod okiem prof. Nunberga. W latach 1954 -1956 był zastępcą asystenta, a w latach 1956-1964 starszym asystentem. Pracę magisterską, a później doktorską, pisał pod opieką prof. Nunberga. Od 1964 był adiunktem naukowym w Katedrze, aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku.

Dr inż. Stanisław Kinelski w działalności naukowej i dydaktycznej swoją pasję entomologiczną realizował z pomocą aparatu fotograficznego i kamery filmowej. Przeszedł różne kursy doszkalające i dodatkowe studia, m.in. Studia w Ośrodku Filmów Naukowych Wytwórni Filmów Oświatowych w Warszawie, kurs dla Pracowników Nauki Szkół Wyższych w Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Zajmując się także filmem amatorskim i naukowym uzyskał różne wyróżnienia i nagrody za dokumentalne filmy przyrodnicze, zarówno w kraju (filmy: „Tak wyglądamy”, „Ich sprawy”, „Spuszczel pospolity”), jak i za granicą – w Oksfordzie za film „Trzciniak”.

Współpracował z redakcjami czasopism leśnych (Sylwan, Echa Leśne, Głos Lasu, Las Polski, Poznajmy Las) oraz wydawnictwami naukowymi. Jego zdjęcia ilustrowały m.in. kolejne wydania Małej Encyklopedii Leśnej, podręczniki akademickie: Entomologia Leśna, Ochrona Lasu, Atlas uszkodzeń drzew i krzewów leśnych. Był autorem prawie tysiąca zdjęć zamieszczonych w „Atlasie owadów szkodników lasu” i innych. Od samego początku należał do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Obok fotografowania i filmów przyrodniczych pasjonowało Go również łowiectwo.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

nie dotyczy

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Stanisław Kinelski urodził się w rodzinie o głębokich tradycjach leśnych. Jego ojciec Stanisław Kinelski ps. „Dąb” był komendantem TOW „Gryf Kaszubski/Pomorski”. Matka Maria Kinelska z domu Stawska (1907 – 1943), urodzona we Wlewsku pow.brodnicki była córką leśniczego Stanisława Stawskiego. W konspiracji działała od 1941 r, wprowadzona przez męża do „Gryfa Pomorskiego”; od lipca 1942 do aresztowania w maju 1943 r. pełniąc funkcję komendantki sekcji pomocniczej służby kobiet, organizując m.in. zaplecze dla partyzantów. Została aresztowana 3 maja 1943 r. zamiast usilnie poszukiwanego przez Gestapo męża Stanisława. Poddana intensywnym torturom w więzieniu w Gdańsku, nieprzytomna została przywieziona przez Niemców do matki mieszkającej w Dębinie jako „przynęta” dla ukrywającego się męża – wkrótce potem zmarła.

Stanisław Kinelski (syn) w 1943 roku, jako 14-letni chłopiec został zaprzysiężony i wstąpił w szeregi Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, a później do Armii Krajowej pozostając w jej strukturach do zakończenia II Wojny Światowej. Utrata Matki oraz kilkoro najbliższych w rodzinie pozostawiły głęboką traumę w psychice dorastającego Stanisława, która pozostała na całe życie.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Złoty Krzyż Zasługi (1973 r.), Nagroda Indywidualna III stopnia MNiSW za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.), Odznaka Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Odznaka za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Dr Kinelski zmarł w 2014 r. i został pochowany na warszawskim Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) – kwatera O-I-15, rząd 3, grób 14.

Skany / fotografie: