LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Tomaszek

08/06/1889 – 1939

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Tomaszek

 

IMIĘ OJCA: Adam

 

IMIĘ MATKI: Eufemia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Długaj (Dlugaj?)

 

DATA URODZENIA: 08/06/1889

 

MIEJSCE URODZENIA: Wadowice

 

DATA ŚMIERCI: 1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: (prawdopodobnie) Łopatki k.Wąbrzeźna

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Dzięki zapobiegliwości matki Antoni dostał się na studia w słynnej Hochschule Bodenkultur w Wiedniu (Wyższa Szkoła Rolnicza). Sponsorem tego etapu kształcenia był książę Franciszek Radziwiłł. W zamian za finansowanie studiów student zobowiązany był jednak do rozliczenia się z postępów w nauce oraz odbycia praktyk leśnych we wskazanym mu miejscu. Antoni praktykował leśnictwo w Tęczynku u hrabiego Tęczyńskiego (1911 r.), w Pcimiu u księcia Kazimierza Lubomirskiego (1912 r.), w Krakowie u księcia Franciszka Radziwiłła (1912 r.), w Konigsberg Schlos Steinhoff Georg Freicherr Haas von Hasenfels (1913 r.), w Podciemnem blisko Lwowa u hr. Romana Potockiego (1914 r.), w Nagawczynie koło Dębicy u hr. Edwarda Raczyńskiego (1918 r.) oraz w Krasiczynie u księcia Leona Sapiehy (1919 r.).

Po zakończonych studiach Antoni, już z dyplomem leśnika, otrzymał propozycję pracy w Krasiczynie koło Przemyśla w dobrach księcia Leona Sapiehy. Jednak pracy tej nie przyjął, chciał bowiem pracować w lasach państwowych. Przyjął służbę nadleśniczego w Nadleśnictwie Państwowym Mirachowo na Kaszubach, na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, następnie zaś w latach 1928 – 1939 kierował Nadleśnictwem Konstancjewo podlegającym tej samej Dyrekcji. Po inwazji niemieckiej we wrześniu 1939 r. Nadleśniczy Tomaszek na polecenie kierownictwa podjął próbę zabezpieczenia dokumentacji placówki, a także ewakuacji rodziny na Wschód.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W trakcie działań ewakuacyjnych we wrześniu 1939 r. został schwytany przez Niemców i zmaltretowany, niebawem zaś zaaresztowany przez członków Selbstschutzu i osadzony w więzieniu urządzonym w obiektach Państwowego Przedsiębiorstwa Gumowego w Wąbrzeźnie. Żył jeszcze w październiku 1939 r, później jego losy są nieznane.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W latach 1912-1914 działał w Polskich Drużynach Strzeleckich, w latach 1914-1916 w Legionach Piłsudskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W latach 1916-1918 Pan Tomaszek był powołany i służył w armii austriackiej.

Skany / fotografie:

1. Konstancjewo 1939 r. Dzieci Zofii i Antoniego Tomaszków, od lewej: Jadwiga, Stanisław i Maria, siedzi Andrzej
2. Zofia i Antoni Tomaszkowie (w środku) z wizytą u Państwa Rzyskich (data nieznana)
3. Nadleśniczy Antoni Tomaszek z rodziną. Fotografia wykonana przed domem mieszkalnym w Konstancjewie w 1938 r.

Źródło: archiwum prywatne Jadwigi Tomczak z d. Tomaszek