LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Rudolf Zacher

11/04/1899 – 1940

IMIĘ:  Rudolf

 

NAZWISKO: Zacher

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Adamska

 

DATA URODZENIA: 11/04/1899

 

MIEJSCE URODZENIA: Jaworzno, woj. śląskie

 

DATA ŚMIERCI: 1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Charków

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W latach 1921 – 1925 odbył studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Napisał pracę inżynierską pt. „Zastosowanie i zapotrzebowanie drewna kopalnianego w Polsce”. Posiadał dobrą znajomość języków niemieckiego i francuskiego. Od 1928 r. pełnił służbę w państwowym gospodarstwie leśnym w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, na stanowisku adiunkta leśnego, najpierw w Dyrekcji, a od 1932 r. w Nadleśnictwie Rytel. Od 1939 r. był nadleśniczym Nadleśnictwa Mestwinowo (obecnie Nadleśnictwo Starogard Gdański).

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Po 17.09.1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku, później w Starobielsku, skąd rodzina otrzymała kilka kartek pocztowych. Zamordowany przez NKWD prawdopodobnie w Charkowie, wiosną 1940 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W listopadzie 1918 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego do 13 Pułku Piechoty w Krakowie. Uczestniczył w walkach o Śląsk Cieszyński, później w wojnie z bolszewikami – w obronie Modlina w czerwcu 1920 r., a następnie w 15 Pułku Piechoty w ofensywie przeciwko bolszewikom pod Ciechanowem i Pułtuskiem i w walkach na Wołyniu. Kończył wojnę w stopniu podporucznika.

Rudolf Zacher został zmobilizowany do Wojska Polskiego w sierpniu 1939 roku w stopniu porucznika rezerwy Wojska Polskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Od 1917 r. odbywał służbę wojskową w armii austriackiej w Nowym Sączu i Ołomuńcu. W 1918 r. brał udział w walkach na froncie włoskim i w Albanii.

Syn Rudolfa Zachera – Ryszard (1937- 21.08.1941) zmarł na tyfus w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Rakowickim – kwatera LIX, rząd 11, miejsce 10.

Rudolf Zacher miał ponadto dwóch braci, w tym księdza infułata Edwarda Zachera posługującego w Wadowicach – wychowawcę Karola Wojtyły. Ksiądz Zacher zmarł w Wadowicach w 1987 r. w wieku 84 lat. Losy drugiego brata nie są znane.

źródło :
1. referat Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013
2. Jan Banacki, Nadleśnictwo Starogard Gdański

Skany / fotografie: