LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Ignacy Nitkowski

13/07/1908 – 1940

IMIĘ:  Ignacy

 

NAZWISKO: Nitkowski

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Agnieszka

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Trębska

 

DATA URODZENIA: 13/07/1908

 

MIEJSCE URODZENIA: Głuchów, pow. Skierniewice, woj. łódzkie

 

DATA ŚMIERCI: 1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Charków

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Studiował na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień inżyniera leśnictwa otrzymał 2 grudnia 1935 roku na podstawie pracy dyplomowej pt. „Analiza dokładności wzorów Hubara, Hossfelda, Simony’ego i Rieckego zastosowanych do pomiarów strzał sosnowych” wykonanej w Zakładzie Urządzania Lasu pod kierunkiem profesora Jana Miklaszewskiego. Pracował jako taksator w dziale urządzania lasu w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Brał udział w opracowaniu planów urządzeniowych lasów okolic Starogardu (Leśnictwo Gaj, Nadleśnictwo Mestwinowo), Torunia i Białegostoku.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Uwięziony w specjalnym obozie jenieckim NKWD w Starobielsku. Napisał kilka kartek z obozu starobielskiego do siostry Katarzyny w Głuchowie i do brata Andrzeja (zginął w Powstaniu Warszawskim) w Warszawie. Ignacy Nitkowski został zamordowany w siedzibie charkowskiego Zarządu NKWD, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. W obozie starobielskim przebywał również Roman Trębski – inżynier leśnik, kuzyn Ignacego, zamordowany podobnie jak on w Charkowie.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W 1930 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Awansowany do stopnia podporucznika ze starszeństwem 1 stycznia 1932 roku. Został przydzielony do 77 Pułku Piechoty, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych.

W sierpniu 1939 roku zmobilizowany do Wojska Polskiego. W kampanii wrześniowej walczył w macierzystym 77 Pułku Piechoty w kompanii karabinów maszynowych w stopniu kapitana. Brał udział w obronie Lwowa, walcząc z Niemcami.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Dąb Pamięci Pana Ignacego Nitkowskiego został posadzony w 2009 r. w Głuchowie z inicjatywy Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczego „Sowa”.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013

Skany / fotografie: