LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Chwalibogowski-Nałęcz

23/09/1889 – 02/04/1955

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Chwalibogowski-Nałęcz

 

IMIĘ OJCA: Artur

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 23/09/1889

 

MIEJSCE URODZENIA: Stanisławice, pow. Bochnia, woj. małopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 02/04/1955

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Kraków

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Władysław Chwalibogowski po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1908 r., studiował na Wydziale Leśnictwa na Akademii Agronomicznej (Hochschule für Bodenkultur) w Wiedniu, gdzie w 1913 r. otrzymał dyplom inżyniera leśnika. Z dniem 15 VIII tego roku rozpoczął pracę zawodową jako adiunkt w Zarządzie Lasów Fundacji Skarbkowskiej we Lwowie, a od 29 VII 1914 do 31 X 1918 kontynuował ją na podobnym stanowisku na terenie Dyrekcji Lasów i Dóbr Państwowych we Lwowie.

Po odzyskaniu niepodległości pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, od 1 XI 1918 do 14 III 1919 na stanowisku zastępcy nadleśniczego w nadleśnictwie państwowym Końskie, do 31 VIII 1921 jako nadleśniczy w Przejmach gmina Jednorożec, potem na tym samym stanowisku do 31 X 1922 w nadleśnictwie państwowym Rżaniec i do 28 XII 1926 w nadleśnictwie państwowym Lubień gmina Łęczno. Z dnia 1 I 1927 awansowany został przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych inspektorem lasów państwowych w VI stopniu służbowym w Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W lipcu 1930 Minister Rolnictwa mianował go wicedyrektorem Lasów Państwowych w Warszawie, potem 31 I 1934 jej dyrektorem.

Od 15 VIII 1934 do wybuchu II wojny światowej Chwalibogowski był dyrektorem Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W maju 1935, po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, Chwalibogowski wszedł w skład Komitetu Honorowego budowy Muzeum Ziemi Pomorskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Był aktywnym działaczem społecznym, m.in.: wiceprezesem Komitetu Okręgu Pomorskiego Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, członkiem Zarządu Okręgu Pomorskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej, Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Zachodniego i od 1937 Rady Okręgu Pomorskiego PCK.

Po zakończeniu wojny udał się do Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w Łodzi, gdzie z jej rekomendacji, 24 III 1945 r. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych powierzył mu stanowisko dyrektora pierwszej polskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego w Szczecinku na Ziemiach Odzyskanych. Na stanowisku tym pozostawał do 30 XI 1946 r. Ostrzeżony, że poszukuje go NKWD, na własną prośbę, został przeniesiony do Krakowa, gdzie do emerytury pracował w Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Krakowskiego na stanowisku kierownika Biura Inspekcji, a następnie referendarza.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Po wybuchu II wojny światowej Pan Chwalibogowski musiał uciekać z Torunia do Lwowa, gdzie został członkiem Rady Głównej Leśnictwa podczas okupacji i członkiem kierownictwa działu lasów Departamentu Rolnictwa Delegatury Rządu na Kraj i tajnej Dyrekcji Lasów Państwowych na okręg lwowski. Poszukiwany przez Sowietów wrócił do Warszawy, gdzie utrzymywał rodzinę ze skromnych środków zdobywanych udzielaniem lekcji. W kwietniu 1941 r. podjął pracę w Spółdzielni Leśników w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim zamieszkał, po kilkutygodniowej tułaczce, w Wieliczce.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Złoty Krzyż Zasługi (listopad 1938 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Władysław Chwalibogowski od lutego 1947 r. należał do Stronnictwa Demokratycznego, był członkiem Związku Zawodowego Leśników i Przemysłu Drzewnego RP.

Zmarł w Krakowie 2 IV 1955 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim – kwatera – PAS LA, rząd – płd-wsch.

Biogram opracowano na podstawie informacji zawartych w „Toruński Słownik Bibliograficzny” wyd UMK Toruń 2014

Skany / fotografie: