LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Edmund Drecki

24/07/1897 – 04/1940

IMIĘ:  Edmund

 

NAZWISKO: Drecki

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: Kazimiera

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Szymańska

 

DATA URODZENIA: 24/07/1897

 

MIEJSCE URODZENIA: Miłosław, pow. Września, woj. wielkopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 04/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od końca 1919 r. był słuchaczem zwyczajnym na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom nauk leśnych uzyskał w 1925 r. Po ukończeniu studiów leśnych w Poznaniu podjął pracę w administracji Lasów Państwowych. Pracował na stanowisku adiunkta leśnego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (1928). W latach 1931-1939 był nadleśniczym państwowego Nadleśnictwa Kościerzyna.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wzięty do niewoli sowieckiej w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., więzień obozu jenieckiego w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu najprawdopodobniej w kwietniu 1940 r. Jego ciało zostało zidentyfikowane w czasie ekshumacji niemieckich w Katyniu w 1943 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W grudniu 1918 r. wstąpił do batalionu wrzesińskiego powstańców wielkopolskich. Brał udział w walkach z Niemcami pod Żninem, Strzelnem i w Inowrocławiu. W okresie marzec-lipiec 1920 r. był współpracownikiem Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego w Kwidzynie. W lipcu 1920 r. wstąpił ochotniczo jako telegrafista do Syberyjskiej Brygady Piechoty i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą, później w Grodnie, przechodząc do rezerwy w listopadzie 1920 r.

W 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej w 8 Batalionie Telegraficznym.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Edmund Drecki do szkoły powszechnej uczęszczał w Miłosławiu. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym (strajk wrzesiński), odmawiając nauki religii w języku niemieckim. Do Gimnazjum uczęszczał w Poznaniu, a później w Krotoszynie, gdzie był członkiem tajnej organizacji „Towarzystwo Tomasza Zana”. W końcu 1914 r. wydalony ze szkoły przez władze zaborcze po ujawnieniu przynależności do tajnej organizacji. Zmobilizowany do wojska niemieckiego brał udział w I wojnie światowej. Biegle posługiwał się językiem niemieckim.

Dęby Pamięci poświęcone pamięci nadleśniczego Edmunda Dreckiego posadzono :
– 07.04.2009 r. przy Urzędzie Gminy w Dziemianach na Pomorzu
– 17.09.2012 r. w Połczynie Zdroju.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013

Skany / fotografie: