LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Kazimierz Józef Buszek

11/02/1892 – 

IMIĘ:  Kazimierz Józef

 

NAZWISKO: Buszek

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Grechowicz

 

DATA URODZENIA: 11/02/1892

 

MIEJSCE URODZENIA: Muszyna, pow. Nowy Sącz

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Z uwagi na brak wolnych posad w Zarządzie Okręgowym Lasów Państwowych we Lwowie Pan Buszek złożył w marcu 1922 r. podanie o przyjęcie do służby leśnej na Pomorzu i z dniem 09.04.1922 r. został przyjęty do służby jako podleśniczy w państwowym leśnictwie Lutówko, Nadleśnictwo Lutówko, pow. Sępólno. Od 1924 r. został przeniesiony na stanowisko leśniczego w leśnictwie Szary Kierz, Nadleśnictwo Lipowa. Od września 1931 r. do wybuchu II wojny światowej był leśniczym w leśnictwie Czarna Woda, Nadleśnictwo Szarlota.

Po wybuchu II wojny światowej od 23.09.1939 r. pracował jako pracownik leśny w biurze Leśnictwa Czarna Woda, Nadleśnictwo Szarlota (Charlottenthal) pod okupacyjnym zarządem niemieckim. Z dniem 30.05.1944 r. został przez władze niemieckie przeniesiony do Nadleśnictwa Dolny Śląsk, gdzie pracował jako pracownik leśny biura leśnictwa Oława.

W okresie 01.03.1958-1962 r. pracował w leśnictwie Bartel Wielki, Nadleśnictwa Kaliska.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Niewola bolszewicka na Syberii wraz z innymi żołnierzami 5 Dywizji Strzelców Polskich w okresie 10.01.1920-22.11.1921 r. Dzięki możliwości repatriacji wraz z innymi jeńcami przewieziony na teren Polski pod koniec 1921 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

02.11.1918 – 10.01.1920 r. żołnierz 1 Pułku 5 Dywizji Strzelców Polskich Armii Polskiej na Wschodzie. Uczestnik walk z bolszewikami na wschodzie Rosji. Awans na stopień kaprala 01.02.1919 r. Po powrocie do Polski 02.01.1922 r. w Brześciu nad Bugiem przeniesiony do rezerwy. Na wypadek mobilizacji w okresie 22.11.1921-28.11.1921 r. podlegał do Baonu Zapasowego 82 Pułku Piechoty. 31.12.1921 r. bezterminowo urlopowany. Przeniesiony do rezerwy 10.03.1923 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal „Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości” (1929 r.), Medal Niepodległości (1932 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Uczeń szkoły ludowej w Muszynie w latach 1897-1902 i 4 klas C.K. Gimnazjum Wyższego w Nowym Sączu. Od 1.09.1906 r. przyjęty na mocy rozporządzenia C.K. Dyrekcji Lasów we Lwowie na dwuletnią, bezpłatną praktykę leśną przy C.K. Zarządzie lasów i dóbr państwowych w Muszynie. Po odbyciu praktyki Pan Buszek został przyjęty do C.K. Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie na jedenastomiesięczny kurs, który ukończył w lipcu 1909 r. W latach 1910-1914 pracownik C.K. Zarządu lasów i dóbr państwowych w Dobrohostowie. We wrześniu 1912 r. zdał egzamin rządowy „dla pomocników w służbie, leśnej, ochronnej i technicznej” przy Inspekcji leśnej w Przemyślu. Powołany w 01.10.1914 r. do armii austriackiej – 3 batalionu 20 Galicyjskiego Pułku Piechoty Austro-Węgier z Nowego Sącza. W okresie 01.08.1914-23.12.1914 walczył na froncie rosyjskim, gdzie rok później dostał się do niewoli. Zesłany na Sybir do guberni tobolskiej jako jeniec wojenny pracował w okresie 04.1915-30.10.1918 r. jako leśniczy w lasach państwowych I okręgu inspekcyjnego tejże guberni. Zwolniony z zesłania wstąpił jako ochotnik do tworzącego się Wojska Polskiego na Wschodzie, podległego Armii Polskiej we Francji.

źródło: archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, „Almanach leśny – 25 lat leśnictwa gdańskiego 1945-1970”

Skany / fotografie:

1. Odpis zaświadczenia z ukończenia przez Kazimierza Buszka kursu w C.K. Szkole dla Leśniczych w Bolechowie w r. szk. 1908/09, źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
2. Odpis zaświadczenia wydanego Kazimierzowi Buszkowi w Brześciu dnia 02.01.1922 r. przez kpt Senka – dowódcę kadry baonu zapasowego 84 Syberyjskiego Pułku Piechoty poświadczające jego służbę wojskową w 1 Pułku V Dywizji Wojsk Polskich na Syberii, źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku