LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Ferdynand Zawirski

09/05/1901 – 

IMIĘ:  Ferdynand

 

NAZWISKO: Zawirski

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Janina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Sieńkowska

 

DATA URODZENIA: 09/05/1901

 

MIEJSCE URODZENIA: Kałusz, pow. Kałusz, woj. stanisławowskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W czasie studiów na Politechnice Lwowskiej Pan Zawirski odbył praktykę wakacyjną od 31.07 do 21.09.1924 r. w Nadleśnictwie Łąkorz, woj. pomorskie. Od 28.01.1927 r. do 03.02.1928 r. pracował jako pracownik Lasów Państwowych przy eksploatacji drzewostanów sówkowych w Nadleśnictwie Lubichowo, a następnie jako asystent leśny w Nadleśnictwie Góra. Od marca 1928 r. został przeniesiony do pracy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – w Oddziale Urządzenia Lasów z prawem do odbywania praktyki techniczno-leśnej. Od stycznia 1929 r. adiunkt leśny, a od 1931 r. prowizoryczny technik leśny. W kwietniu 1932 r. zdał w Warszawie egzamin dla kandydatów na stanowiska I kategorii służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych i w październiku 1933 r. został mianowany taksatorem lasów w Dyrekcji w Toruniu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Wstąpił jako ochotnik do Armii Polskiej dnia 01.11.1918 r. i został przydzielony do 37 Pułku Piechoty. Zwolniony 30.01.1919 r. celem kontynuacji nauki na studiach. Wziął udział w akcji plebiscytowej na terenach Spisza i Orawy, a następnie 15.08.1919 r. wstąpił ponownie jako ochotnik do Armii Polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W stopniu kaprala brał udział w walkach na froncie południowo-wschodnim w 205 i 12 Pułku Artylerii Polowej. Służbę z uwagi na konieczność kontynuowania studiów zakończył 22.12.1920 r. Przeniesiony do pospolitego ruszenia z dniem 22.05.1924 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent Szkoły Ludowej we Lwowie i częściowo w Przemyślu. W 1911 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum Polskim w Przemyślu na Zasaniu. Na skutek I wojny światowej ewakuował się z rodzicami do Pragi czeskiej i tam skończył czwartą klasę gimnazjum. Następnie powrócił na Ziemię Przemyską i wstąpił ochotniczo do Armii Polskiej. W 1919 r. zdał „z odznaczeniem” maturę w gimnazjum w Przemyślu i rozpoczął studia na Wydziale Komunikacyjnym, a po jego utworzeniu – na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej. Ponownie przerwał naukę w czasie akcji plebiscytowej na Spiszu i Orawie oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. W grudniu 1920 r. powrócił na studia we Lwowie, które ukończył 25.11.1926 r. z wynikiem celującym i dyplomem inżyniera leśnika.

źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Skany / fotografie:

1. Opinia o Panu Ferdynandzie Zawirskim wydana przez Nadleśnictwo Łąkorz 20.12.1924 r. po odbyciu przez niego praktyk wakacyjnych, źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku