LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bazyli Płotka

19/10/1901 – 

IMIĘ:  Bazyli

 

NAZWISKO: Płotka

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Julianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Syldath

 

DATA URODZENIA: 19/10/1901

 

MIEJSCE URODZENIA: Pałubice, pow. Kartuzy

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W okresie 01.10.1921 – 23.04.1922 r. praktykant leśny w Nadleśnictwie Mirachowo. Po przerwie, spowodowanej obowiązkową służbą wojskową w latach 1921-24, powrócił do odbywania praktyki w Nadleśnictwie Mirachowo (05-11.1924), a następnie w Nadleśnictwie Błędno i zakończył ją 01.11.1925 r. W latach 1925-1926 uczęszczał do szkoły dla leśniczych w Margoninie. Od 13.09.1926 do 14.08.1927 r. pomocnik leśny w Nadleśnictwie Błędno, a następnie do 01.08.1928 r. w Nadleśnictwie Mszano. W latach 1928-1930 p.o. leśniczego w leśnictwie Sikorzyno, Nadleśnictwo Darżlubie. W 1930 r. zdał egzamin dla kandydatów na stanowiska III kategorii służby leśnej ochronnej i technicznej i został mianowany leśniczym w dotychczasowym leśnictwie. Na tym terenie pracował jako leśniczy do 1939 r., a następnie pod okupacją niemiecką jako pomocnik leśniczego.
W latach 1945-1970 leśniczy w leśnictwie Starzyno Nadleśnictwa Darżlubie.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. ochotnik w Wojsku Polskim – 28.08.1920 r. wcielony do 1 kompanii Baonu Ochotników Kaszubskich 66 Pułku Piechoty, w którym służył do 16.11.1920 r. W latach 1921-24 powołany do służby wojskowej w 86 Pułku Piechoty w Mołodecznie. W okresie 09.02.1922-10.09.1923 r. słuchacz szkoły podoficerskiej w 86 pp. Zwolniony z wojska 30.03.1924 r. w stopniu starszego szeregowego i przeniesiony do rezerwy 67 Pułku Piechoty dnia 30.04.1924 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Syn leśnika. W latach 1907-1915 był uczniem szkoły ludowej w Kamienicy. Następnie pomagał rodzicom w gospodarstwie oraz ojcu w jego rewirze.

źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, A. Szambelańczyk

Skany / fotografie:

1. Wypis z wyciągu ewidencyjnego 1 Kompanii Baonu Ochotniczego Kaszubskiego sporządzony 20.01.1931 r. przez zastępcę oficera mobilizacyjnego 66 Pułku Piechoty por. Sochackiego dla Pana Bazylego Płotki, strony 1 i 2; źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku